Privacyverklaring
Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor
uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij
het gebruik van onze website wordt door ons erg belangrijk gevonden. We willen u
daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.
1) Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens
In beginsel verzamelen wij geen persoonsgegevens van bezoekers van onze website.
Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld wanneer u deze voor de uitvoering van
een overeenkomst, het openen van een klantaccount of in het kader een
contactopname zelf aan ons doorgeeft, en deze gegevens worden zonder uw
uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst
en de verwerking van uw aanvragen. Na het einde van de overeenkomst blijven uw
gegevens met het oog op toepasselijke belasting- en handelsrechtelijke
bewaartermijnen opgeslagen, maar worden na afloop van deze termijnen gewist.
2) Doorgeven van persoonsgegevens
Door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor
zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is, en uw betalingsgegevens geven
we in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste
kredietinstelling.
3) Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van zogenoemde "cookies”, die ertoe dienen
onze internetpagina's gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken -
bijvoorbeeld om het gebruik van en het navigeren door onze website te verbeteren. De
cookies stellen ons in staat het aantal keren dat de website wordt aangeklikt en de
algemene navigatie te meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw
computersysteem worden opgeslagen. Wij maken u erop attent dat enkele van deze
cookies door onze server op uw computersysteem geplaatst worden. Het gaat daarbij in
de regel om zogenoemde "sessie cookies" die zich daardoor kenmerken dat ze bij het
afsluiten van uw browser automatisch van uw harde schijf worden gewist. Andere
cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons in staat uw computer bij uw
volgende bezoek te herkennen (zogenoemde permanente cookies). Uiteraard kunt u,
indien uw browser dit toelaat, cookies weigeren. Houdt er rekening mee dat bepaalde
functies van deze website mogelijk niet of alleen beperkt gebruikt kunnen worden
wanneer uw browser zodanig ingesteld is dat het plaatsen van cookies (door onze
website) geweigerd word.
4) Informatie over de rechten van de klant en contact
U heeft recht op kosteloze informatie over van u opgeslagen gegevens, evenals zo nodig
recht op rectificatie, afscherming of wissen van deze gegevens. Wanneer u verdere
vragen heeft over verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, neem
dan contact met ons op. Hetzelfde geldt voor verzoeken met betrekking tot informatie,
afscherming of wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals voor
herroeping van gegeven toestemming. De contactgegevens vindt u op onze website.